massage   verhalen   vorm en kleur


Peter Hess klankmassage


bied ik aan als een opzichzelf staande massage van een uur.

Boventoonrijke klankschalen worden op het lichaam

van de ontvanger geplaatst en zacht aangeslagen.

Je eigen hulpbronnen (ervaringen, kwaliteiten etc.)

worden aangesproken, zodat het zelfhelend vermogen

dat in ieder mens aanwezig is, gestimuleerd wordt

om haar weg te vinden. Je wordt je als 'instrument' bewust

wat nodig is om gestemd te blijven.

De massage maakt diepe ontspanning mogelijk, klank

spreekt het oorspronkelijke vertrouwen van de mens aan

en daarmee de bereidheid om los te laten.

Het harmoniseert, kan de gezondheid bevorderen en de

lichaamswaarneming verbeteren. Positieve beïnvloeding

van het zelfbewustzijn, creativiteit en scheppingskracht.

Toename van de levensvreugde.


'De mens die in harmonie met zichzelf en zijn omgeving leeft

is in staat om zijn leven vrij en creatief vorm te geven'


Voor meer informatie over Peter Hess klankmassage zie:

www.peter-hess-institut.de/peter-hess-klangmassage